Управління охорони здоров’я
 вул. Першотравнева 29, 4 поверх, м.Суми, 40009,
тел./факс (0542) 60-02-40, 66-17-90
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

https://www.facebook.com/medycyna.sm.gov.ua/

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.00;
п’ятниця – з 8.00 до 15.45;
обідня перерва – з 12.00 до 12.45;
вихідні дні: субота, неділя.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Інформацію оприлюднено 17.08.2017 року

Інформація актуальна станом на 24.11.2021 року   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

  наказом управління охорони           здоров’я Сумської ОДА                           від 17 серпня 2017 року № 545-ОД

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 457/28587, та інших нормативно-правових актів.
2. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації (далі – працівники), режим роботи, умови перебування працівників в Управлінні охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації (далі – Управління) та забезпечення раціонального використання їхнього робочого часу.
До працівників відносяться державні службовці, працівники, які виконують функції з обслуговування Управління.
3. Службова (трудова) дисципліна в Управлінні ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи та забезпечується шляхом:

1) дотримання у службовій та трудовій діяльності вимог законодавства і виконання правил внутрішнього службового та трудового розпорядку;
2) формування начальником Управління у працівників високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави, державних символів України;
3) поєднання керівниками усіх рівнів Управління методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих працівників;
4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до працівників з постійною турботою про них, виявленням поваги до їхньої честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості.
4. Правила поширюються на всіх працівників.
5. Правила доводять до відома всіх працівників під особистий підпис.


ІІ. Загальні правила етичної поведінки


1. Працівники повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
2. Працівники повинні у своїй роботі дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність, не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути на репутацію працівника.
3. Працівники повинні шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників Управління, бути ввічливими та дотримуватися високої культури спілкування, уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
4. Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
5. Одяг працівників повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим етичним вимогам.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників


1. Робочим часом є установлений законодавством відрізок часу, протягом якого працівник відповідно до Правил повинен перебувати на роботі та виконувати свої посадові обов'язки.
2. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.
3. Для працівників встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із таким режимом роботи:
початок роботи о 8 год. 00 хв.;
закінчення роботи з понеділка по четвер о 17 год. 00 хв. в п’ятницю о 15 год. 45 хв.;
перерва для відпочинку і харчування з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.;
вихідні дні - субота і неділя.
За клопотанням працівників їм може встановлюватися інший час початку та закінчення роботи, а також графік робочого часу, згідно до законодавства.
Перерва не включається в робочий час, і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
5. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому законодавством порядку передсвяткового дня на інший день тижня.
6. Працівникам забороняється відволікати інших працівників від виконання їх посадових обов’язків.
7. Облік робочого часу здійснюється у табелях обліку використання робочого часу відповідно до порядку, встановленому в Управлінні.
8. Керівники структурних підрозділів Управління зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.


ІV. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність


1. Про свою відсутність на роботі або тимчасову відсутність на робочому місці у робочий час у зв’язку зі службовою необхідністю або з інших поважних причин понад 15 хвилин працівник зобов’язаний попередньо повідомити свого безпосереднього керівника, у тому числі в письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом, а керівники структурних підрозділів Управління – начальника Управління або його заступника. Вихід працівника за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових або інших питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. Залишення в робочий час працівником адміністративної будівлі без дозволу безпосереднього керівника, а керівником структурного підрозділу Управління – без дозволу начальника Управління або його заступника, не допускається і є порушенням службової (трудової) дисципліни.
2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на роботі (робочому місці).
У такому разі працівник повинен надати докази поважності причини своєї відсутності або письмові пояснення на ім’я начальника Управління щодо причин своєї відсутності.


V. Перебування працівника в адміністративній будівлі у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу


1. Державний службовець для виконання невідкладних завдань може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня відповідно до наказу начальника Управління, у тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.
Працівники, які виконують функції з обслуговування Управління можуть залучатися до надурочної роботи у встановленому чинним законодавством порядку у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією роботи відповідно до чинного законодавства.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
3. Начальник Управління за потреби може залучати працівників до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється у Порядку, визначеному наказом начальника Управління відповідно до чинного законодавства. Не допускається залучення працівників до чергувань частіше одного разу на місяць.
4. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та час чергування.
5. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відповідальній особі з кадрових питань для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
6. У разі залучення працівника до роботи понад установлену тривалість робочого дня в управлінні запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.
7. За роботу в зазначені дні (час) працівникам надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.
За чергування у вихідні, святкові і неробочі дні працівникові повинен бути наданий відгул протягом найближчих десяти днів. Тривалість відгулу дорівнює тривалості чергування.
8. Забороняється залучати до чергування та роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт та чергування лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт та чергування можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.


VІ. Порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень,та розпоряджень зі службових питань1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, накази зі службових питань доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.


VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки


1. Начальник Управління зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.
Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку начальником Управління покладені відповідні функції в Управлінні.
2. Працівник зобов’язаний дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Управлінні відповідає начальник Управління та визначена ним відповідальна особа Управління, на яку покладено такий обов’язок.


VIІI. Порядок прийняття та передачі справ і майна працівником


1. Працівник зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи (офіційні документи) і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій начальником Управління особі в Управлінні. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи (офіційні документи) і майно.
2. Факт передачі справ (офіційних документів) і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Управління, відповідальною особою з управління персоналом Управління та працівником, який звільняється чи переводиться на іншу посаду.
Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.


ІХ. Прикінцеві положення


1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення працівника Управління до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються начальником Управління відповідно до чинного законодавства.