Управління охорони здоров’я                                       Розпорядок роботи: 
вул. Шишкарівська 9, 4 поверх, м.Суми, 40030               понеділок - четвер – 8.00 - 17.00
тел./факс (0542) 78 88 00                                                  п’ятниця –  8.00 - 15.45
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                             обідня перерва – 12.00 - 12.45
facebook.com/uozsoda.ua                                                  вихідні дні – субота, неділя

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ – ВАЖЛИВИЙ КРИТЕРІЙ ГУМАНІЗМУ СУСПІЛЬСТВА

В управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, в лікувально-профілактичних закладах області визначена чітка стратегія і тактика медичного обслуговування людей з інвалідністю, які затверджені в “Обласній програмі соціального захисту населення на 2013 – 2016 роки”.

На сьогоднішній день в області 53482 інваліда та 3256 дітей-інвалідів, які знаходяться під наглядом лікувально-профілактичних закладів, - повідомив начальник управління охорони здоров’я Петро Павлюк. За словами посадовця, частка осіб цієї категорії в загальній структурі населення становить 4,7% (Україна 2012р.–5,7%). Серед загальної кількості інвалідів - 52,9% осіб, які потребують сторонньої допомоги, тобто мають тяжку інвалідність І-ІІ групи.

У 2013 році в нашій області вперше визнано інвалідами 3565 осіб, у тому числі 2937 – працездатного віку, що складає 82,4%. Показник первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення становить 37,0 випадки на 10 тисяч населення (Україна 2012р. – 45,8), серед працездатного – 45,2 випадки (Україна 2012р. – 52,3).

За рахунок відповідної роботи амбулаторно-поліклінічних служб та диспансеризації населення питома вага тяжких груп інвалідності за останні роки зменшилась, зокрема, серед дорослого населення на 2,8%, серед працездатного – на 2,7%. В структурі первинної інвалідності по класах хвороб перші три місця незмінно займають новоутворення, хвороби системи кровообігу та кістково-м’язевої системи.

Законом України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” визначені конкретні завдання та шляхи вирішення проблем, у тому числі медичної реабілітації людей з інвалідністю. Медичне забезпечення інвалідів здійснюється на підставі індивідуальної програми реабілітації, яка розробляється фахівцями медико-соціальних експертних комісій по кожному інваліду. Протягом 2013 року видано 12545 індивідуальних програм реабілітації, охоплення інвалідів програмами складає 99,9%. Реалізація програми базується на принципах індивідуальності, послідовності, комплексного підходу і проводиться в тісній співпраці з лікувально-профілактичними закладами, Департаментом соціального захисту населення, Центрами зайнятості та Фондом соціального захисту населення.

Медичне обслуговування інвалідів в області проводиться в амбулаторно-поліклінічних умовах реабілітаційними комісіями, тільки за минулий рік комісії оглянули 29711 хворих. В рамках програми “Про реабілітацію інвалідів в Україні” в медичних закладах області функціонує 54 пункти прокату засобів догляду за важко та хронічно хворими інвалідами. Пункти прокату укомплектовані милицями, палицями, підкладними кругами та засобами пересування (інвалідні візки, ролатори, ходунки). Лікувальні заклади забезпечені функціональними ліжками.

З метою якісного та своєчасного оздоровлення інвалідів в лікувально-профілактичних закладах області виділено 688 ліжок, які виконують функцію

реабілітаційних. Протягом минулого року в області, згідно рекомендацій медико-соціальних експертних комісій, отримали відновне лікування більше 20 тисяч хворих та інвалідів. Медична реабілітація є підготовчим періодом до проведення професійної реабілітації інвалідів та перехідним етапом до вищої форми реабілітації – соціальної, тобто повноцінної інтеграції людей з інвалідністю у суспільстві. Професійна реабілітація кожного інваліда спрямована на відновлення колишніх або придбання нових навичок чи професій і подальше раціональне працевлаштування.

Фахівцями обласного Центру медико-соціальної експертизи за 2013 рік видано рекомендації на працевлаштування 1340 особам з особливими потребами, на профнавчання – 432. В Центри зайнятості передано індивідуальні програми реабілітації для працевлаштування 931 інваліда. Зросла питома вага працевлаштованих інвалідів з 30,0% до 35,3% від потреби. Контроль за працевлаштуванням інвалідів здійснюється медико-соціальними експертними комісіями та частково реабілітаційними комісіями лікувальних закладів. За результатами минулого року на перевірених 103 підприємствах області 2618 інвалідів, працевлаштованих згідно їх фізичних та інтелектуальних можливостей.

В лікувально-профілактичних закладах області діє система “єдиного вікна”, в усіх медичних установах, з метою повного та своєчасного обстеження, виділено окремий день для прийому інвалідів. Лікарсько-консультативні кабінети розміщено на першому поверсі медичних закладів. В графіку прийому громадян керівниками лікувально-профілактичних закладів виділено один день на тиждень для прийому осіб з обмеженими фізичними можливостями.

В лікувально-профілактичних закладах області облаштовані місця загального користування для осіб з особливими потребами, тобто, встановлені пристосування для відчинення вхідних дверей, розширення дверей для проходження колясок, встановлені меблі для сидіння, перила та поручні.